تبلیغات
دشتک چهارمحال بختیاری - نبرد بزرگ بختیاری و قشقائی ( برابر با سال 1236 هجری قمری )
 
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : صادق شیخی
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
دشتک چهارمحال بختیاری
نبرد بزرگ بختیاری و قشقائی ( برابر با سال 1236 هجری قمری )

درسال1326 هـجری قمری مرتضی قلی خان ایل بیگی  همراه با ایل قشقایی وارد گرمآباد شد . گرم آباد که در قدیم جزء شش ناحیه فارس محسوب میشد به قدر یکصدو پنجاه قریه و دهات آباد داشت ولی بعدها خالی از سکنه و خراب گردید . درزمان آبادی دارای چند رشته قنات بود که آثار آن هنوز هم باقیست و رودخانهکوچکی از میان آن میگذرد . در طراوت و لطافت هوا  و خضارت گیاه خاصه درفصل بهار که از غایت نزهت و کثرت گل و ریاحین نمونه بهشت برین است . طولاراضی گرم آباد از میل سنگی معروف به میل آغ داش تا سمیرم علیا هفت فرسنگاست .
گرم آباد یورت و نشیمن ییلاقی ایلات قشقایی  بخصوص طایفه درهشوریست .  و متصل است به اراضی امامزاده قیس ( امام قیس) که ملک موروثیبابادی هاست .
و سامان بختیاری و قشقائیست .
مرتضی قلی خان ایلبیگی با خانه و کوچ در یورت ییلاقی گرم آباد نزول اجلال فرمود.
موسیخان بابادی با عده ای از سواران جهت ملاقات ایل بیگی روانه گرم آباد شد.پس از ورود و پذیرایی شایان روزی مرتضی قلی خان فرمودند بیا تا با همتخته نرد بازی کنیم . موسی خان بابادی قبول کرد . فورآ نرد را پیش کشیده وبازی شروع شد و سه مرتبه موسی خان  پی درپی از ایلبیگی بردند . باز جنابایل بیگی مهره ها را چیده فرمودند مشغول شو .
موسی خان از روی شوخی اظهارنمودند وجه نقد و اشیاء نفیسه چه داری که بازی کنم .هر چه حاضر بود همه را بردم  .
مرتضیقلیخان کاردی در کمر داشت , کارد را کشیده که روی این کارد بازی میکنم کهخار زدم به خایه های حبیب الله دورکی و کاردش را جبرآ از او گرفتم .
به مجرد این کلام موسی خان مهره ها را ریخته عقب نشست . هرچه ایل بیگی اصرار و لجاج نمود قبول نکرد و وانمود که خسته ام .
مرتضی قلی خان هم پس از صرف ناهاراز دیوانخانه  برخاست و برای استراحت به طرف خانه روانه شد .
موسیخان هم برخاسته نوکرها را صدا زد که فورآ اسبها را زین کنید تا مرخص شویم. کلانتران و کیخاهای قشقایی که در مجلس بودند او را هر قدر منع نمودندفایده نبخشید و برخشمش افزوده گشت . به هر صورت سوار شد و روانه گندمانگردید . به محض ورود مقداری پارچه ابریشمی گرفته و پاره پاره نمود و سپردچند عدد لچک دوختند . و برای هریک از روسای هفت لنگ و چهارلنگ یکی از اینلچکها را فرستاد .
اول در چغاخور خدمت جعفرقلیخان و کلبعلی خان و بعد به روسا و خوانین که در هر نقطه سکونت داشتند ارسال نمود .
(( اماشرح واقعه گرفتن کارد حبیب الله خان دورکی از این قرار بود که دو سال قبلاز این تاریخ یعنی در سال 1234 هجری قمری وقتی که ایلات در شرف مراجعت بهگرمسیر بودند , یک راس از اسبهای مرتضی قلی خان ایل بیگی را دزدان به سرقتبردند . خود مرتضی قلی خان با چند سوار رد اسب را برداشته وارد چغاخورشدند  و این زمانی بود که ایل بختیاری از چغاخور به طرف گرمسیر حرکت کردهبودند  و چغاخور خالی از سکنه بود . قدری که به این طرف و آن طرف رفتندچیزی عایدشان نشد در مراجعت برخورد کردند به حبیب الله خان دورکی کهپیرمردی بود کهن سال و سوار بر نوزینی به رسم ایلاتی بدون اسلحه در عقبایل تنها میرفت .
دراین وقت سواران مرتضی قلی خان  که چشمشان به نوزین حبیب الله خان دورکیخورده بود به او رسیده و او را پیاده کرده و قدری کتک به او زده و مالسواری او را گرفته و مراجعت کرده و کارد مشارالیه را نیز همان وقت گرفتهبودند .))
چون نامه هایتعصب برآمیز غیرت برانگیز موسی خان به روسای بختیاری رسید . تمام نجباو بهادران غیور و سواران جنگی به هیجان آمدند . در مدت یک هفته الی ده روزمتعاقب یکدیگر وارد صحرای گندمان شدند . به قدر شش هزار سوار جنگی مجتمعشد .
در این موقع یک نفر رعیت که خصوصیتی با دربار ایل بیگی قشقاییداشت , شب هنگام خود را به گرم آباد رسانیده و خبر اردوی بختیاری را شایعنمود .
یکی از خدمتگذاران خان مطلب را به عرض ایل بیگی رساند . ازآنجائیکه سر مرتضی قلی خان از باد کبر و غرور پر بود اعتنایی به این فقرهننمود .
(( غرور مرتضی قلی خانرا همه کس میداند زیرا وقتی که در بیدشهر به حکم دولت دور او را محاصرهنمودند و حکم جلب به او نشان دادند , در حالتی که خودش با یک نفر ازنوکرهایش بیشتر در پیش نداشت بی محابا مشت را گره کرد و چنین گفت :
** نبندد مرا دست چرخ بلند **
واز جا برخاست برود . هرچه محترمانه به او گفتند ثمر نکرد . همین که رفت ازدر عمارت بگذرد , یک نفر سرباز به حکم نایب خود تفنگ را به او خالی کرد .گلوله زده بود در میان رانش قدری از خصییتن اورا گرفته بوده افتاد, اوراگرفته بردند شیراز . پس از چهل روز فوت کرد ))
غرض وقتیکه اینخبر را استماع نمود . حکم نمود آورندۀ خبر را زبان ببرند در حینی کهمیخواستند زبان رعیت بیچاره را ببرند متعاقب او یک نفر دیگر این مطلب رااظهار نمود,
ایل بیگی گفت : امروزه به غیر از سلطان ایران گمان ندارم کسی بتواند با من برابری کند . بختیاری کیست
دراین حیص و بیص بود که از اطراف خبر دادند که قشون بختیاری عنقریب میرسد .و وقت نمانده است . همین که صدق خبر بر او معین شداز جا بلند گردید و امربه احضار سوار داد . به اندک وقتی تجهیز و تشکیل اردوئی داده فورآ جنبشنمود و اردو را حرکت داد وارد قریه امام قیس شد.
از آن طرف به روسایبختیاری خبر رسید که ایل بیگی  با قشون کافی مانند سیل بنیان کن وارد امامقیس شد, خوانین بختیاری انجمن کرده پس از اتخاذ آراءقرار شد حرکت نمایندبرای جلوگیری خصم . ولی در رفتن کندی نمایند تا اینکه اردوی قشقایی نزدیکبه خاک بختیاریشود .
در این وقت هرکسی مشغول وارسی اسلحه خود بود , اسلحه آن زمان عبارت بود از تفنگ چخماقی و قره مینا و شمشیر و کمان و نیزه .
خلاصهقشون قشقایی از آن طرف و قشون بختیاری از این طرف در حرکت آمدند ,دو اردودر گندابه کردشامی که مزرعه ایست دو فرسنگی گندمان بهم رسیدند . دو جانبرده راست کردند . نخست از طرف بختیاری اقبال به جنگ شد . آخلیل جاوی کهسواری به کار و مردی نامدار بود اسب را به جولان درآورده و تفنگ را بر سرچنگ برکشید , اسب مرتضی قلی خان را به نظر آورد , تفنگ خود را آتش داد .
*** یکی تیر زد بر بر اسب او           کـه اسب اندر آمد ز بالا به رو ***
گلوله به پهلوی اسب ایل بیگی خورده از آن طرف بیرون رفت , اسب درغلطید .
فورآ اسب یدک را برای مرتضی قلی خان حاضر کردند . سوار شد و از دو سمت سفیر تیرو چکاچاک گرز و شمشیر به اوج فلک بر شد . در این وقت که آتش جنگ مشتعل بودآخونکار نامی که اولین سوار رشید و هنرمند ایل زراسوند به شمار میرفت ,جلادت به کار برده جلوریز خود را به صف سواران قشقایی رسانده و تفنگ راکشیده ایل بیگی را به نشان درآورد  و به قراول رفت آتش داد . ایل بیگیفهمید برای حفظ جان به چالاکی زد میان دهن اسب , اسب سر را بلند کرد گلوله به سینه اسب خورد در غلطید .
بهادران بختیاری یک مرتبه مانندشیران دژم یا سیل عرم به اردوی قشقایی تاختند ,  به یورش اول آنها را ازجا برداشتند . سواران ترک به چستی و چالاکی اسبی دیگربه ایل بیگی رساندنداو را سوار کردند . و از طرفی گریختند و سواران بختیاری از دنبال آنهامانند شیر که از عقب آهو بتازد اسب و سوار میزدند و میرفتند .
مجددآآخونکار به بهارآقای نره ای رسید و نهیب داد خونکارم خونکار , بهارآقاینره ای فورآ تفنگ را به جانب خونکار نشانه رفت و آتش داد . آخونکار به بغلاسب رفت گلوله از او رد شد فورآ در خانه زین راست شد و غرش قره مینا بلندشد و بهارآقا در زمین غلطید . آخونکار یقین کرد مرده است از او درگذشت .بهارآقا که سه چهار دانه چارپاره بیشتر در بعضی اعضای او نخورده بود از جابرخاست به جلدی خود را به پناه کوه کشید.
از کردشامی تا امام زاده قیساردوی قشقایی را به شکست بردند . ایل بیگی قشقایی خود را به کوه زد .سواران قشقایی متفرق و پراکنده شدند . هرکس به طرفی گریخت . از قشقایی دراین چنگ شصت نفر کشته شد و زخمی و اسب و مادیان که به شمار نیامد.
قشونبختیاری دست از فراریان کشیده به گرم آباد یورش بردند و احشام بی صاحب راغارت کردند . به قدر هزار خانوار عمله با خانه ایلبیکی به یغما رفت . گلینباجی خواهر ایل بیگی را اسیر نموده به ترک اسب کشیده و مراجعت کردند جهتگندمان .وقتی که به گردنه خاکی رسیدند موسی خان از روسای جلیل بختیاریخواهش نمود که  طرفین ایل هستیم و مردم یک وطن و مسلمان و این زن محترمهکه از خانواده نجیب است و در ایلیت هم خوش نما نیست .  خوانین متفق الکلمهرای موسی خان را صواب دانسته و یک راس مال سواری به او دادند و او راهمانجا مرخص نموده و روانه احشامش کردند .
اما مرتضی قلی خان با پریشانی احوال آن شب را در قلل جبال به سر برد در اندیشه بدبختی خویش و سختی روزگار می نالید .
سوارهایقشقایی تا نصف شب یک یک , دو  و  دو جمع شده وارد احشام و اویماق گشتند .از مواشی و دواب و اسباب چیزی ندیدند . بدتر از همه هرچه تفحص نمودند خانرا ندیدند. به اطراف پراکنده شدند در دامنه کوه شخصی را دیدند که به طرفخودشان می آید . از دور به ترکی نهیب دادند کیستی , وقتی که جواب گفتفهمیدند خان است . رفتند و اورا آوردند. با کمال غم و اندوه روانه یورت ومنزل شدند .
مرتضی قلی خان رو به کیخاها نموده و فرمود : همانا غصه و حسرت و پس زانوی حسرت نشستن کار زنان است نه آئین مردان و فتح و شکست هم لازمه جنگ است و واسطه نام و ننگ .
اکنون روسای قشقائی باید تماماَ همدست و همداستان شده تهیه و تدارک کاملی نموده بلکه به یاری خدا و به همت مردان غیور قشقائی تلافی این صدمه و لطمه شدید را به جا آوریم .
غیرت و تعصب را مقدمه الجیش سازید و از عقب آن با حزب و تهور و سپاه بتازید که از این عار تا جاودان میان ایلات سرافکنده خواهیم شد .
فردا باید چند نفر سوار بروند تا حدود کردشامی و امام قیس کشته ها را جمع کرده دفن سازید . تا بعد تکلیف معلوم شود .
فردای آن روز به دستور مرتضی قلی خان  یکصد نفر سوار , چند راس اسب و چند نفر شتر برداشته تا حوالی میدان نبرد و جنگ گاه امام قیس رفته و هرچه کشته یافتند دفن کردند و زخمی ها را اوردند . الآن قبور کشته شدگان قشقائی در کردشامی  هنوز باقیست .
در این نبرد از بختیاریها کسی کشته نشد . تنها یک نفر که هنگام مراجعت از غارت در عقب مانده بود , یکی از سواران ترک به او رسیده ضربت کاردی به گردن او آشنا کرد , و از او درگذشت و یقین نمود مرده است .ولی او هم سالم مراجعت کرد .و روانه گندمان گردید و زخمش را مداوا کرد و خوب شد 
این رشته سر دراز دارد ................

حوادث بعدی را در مقوله ای دیگر خواهیم گفت

حوادث مذکور برگرفته شده از کتاب کشف نسب و کشف سبب بختیاری ( که بعدها نام تاریخ ایل بختیاری بر روی آن نهادند ) نوشته اسکندرخان عکاشه بابادی است . اسکندر خان  بعد از فتح تهران در زمان مشروطیت حاکم ابرقو گردید . او فرزند حبیب الله خان و نوۀ موسی خان بابادیست
داستان عاشقی او وعشق اسکندرخان  به  نوش آفرین کیخا که  یادآور لیلی و مجنون نظامیست شنیدنیست . اگر عمری بود آن داستان را  برای دوستان و علاقمندان بختیاری  نقل خواهم کرد

شادان شهرو بختیاری

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 1 شهریور 1389 :: نویسنده : صادق شیخی
نظرات ()
پنجشنبه 15 آذر 1397 01:55 ب.ظ

You explained it perfectly!
cuanto cuesta cialis yaho cialis sale online cialis sans ordonnance cialis 10mg prix pharmaci generic cialis tadalafilo cialis 100 mg 30 tablet cialis for daily use enter site very cheap cialis non 5 mg cialis generici
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:48 ب.ظ

Incredible many of wonderful information.
costo in farmacia cialis cialis herbs tadalafil 20 mg cialis venta a domicilio cialis with 2 days delivery cialis taglich we like it cialis price tadalafil generic if a woman takes a mans cialis price cialis best
سه شنبه 13 آذر 1397 05:37 ب.ظ

You said it adequately..
only here cialis pills generic cialis review uk precios de cialis generico cialis for sale venta de cialis canada compare prices cialis uk best generic drugs cialis cialis prezzo in linea basso how does cialis work callus
دوشنبه 12 آذر 1397 06:19 ب.ظ

Nicely put. Many thanks.
acheter du cialis a geneve calis ou acheter du cialis pas cher cialis purchasing cialis tadalafil online cialis purchasing interactions for cialis achat cialis en itali tadalafil 10 mg cialis uk
دوشنبه 12 آذر 1397 06:01 ق.ظ

You've made your point.
cialis name brand cheap buy cialis sample pack how do cialis pills work cialis australia org cialis generic tadalafil buy buy generic cialis cialis baratos compran uk cialis generika cialis diario compra wow cialis 20
یکشنبه 11 آذر 1397 05:49 ب.ظ

Whoa plenty of wonderful facts!
achat cialis en europe cialis without a doctor's prescription cialis reviews viagra vs cialis vs levitra cialis rckenschmerzen cialis vs viagra precios de cialis generico cialis canada on line if a woman takes a mans cialis tarif cialis france
یکشنبه 11 آذر 1397 05:35 ق.ظ

You made your point!
we recommend cialis info cialis for sale south africa cialis 5 mg schweiz cialis billig tadalafil 10 mg cialis purchasing cost of cialis per pill cialis efficacit side effects of cialis cialis 5 mg effetti collateral
شنبه 10 آذر 1397 05:12 ق.ظ

Many thanks. Lots of tips.

cialis authentique suisse click here take cialis comprar cialis navarr canadian cialis low dose cialis blood pressure cialis para que sirve generic cialis soft gels female cialis no prescription 5 mg cialis coupon printable cialis generic availability
جمعه 9 آذر 1397 05:55 ب.ظ

Thanks, Loads of tips!

cialis generika in deutschland kaufen how does cialis work preis cialis 20mg schweiz acquistare cialis internet are there generic cialis cialis preise schweiz cialis tablets australia cialis generico online buy online cialis 5mg cialis 20 mg best price
جمعه 9 آذر 1397 06:10 ق.ظ

Regards, Helpful stuff!
cialis authentique suisse cialis dosage amounts if a woman takes a mans cialis where cheapest cialis cialis sicuro in linea only here cialis pills dosagem ideal cialis cialis daily dose generic cialis dosage generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 06:52 ب.ظ

You expressed that terrifically!
can i take cialis and ecstasy female cialis no prescription cialis en 24 hora generic cialis at walmart cialis tadalafil i recommend cialis generico cialis online are there generic cialis cialis qualitat cialis cuantos mg hay
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:05 ق.ظ

Regards! Quite a lot of knowledge.

cialis bula cialis billig cialis 5 mg buy sublingual cialis online buy cialis online legal cialis purchasing cialis authentique suisse cialis flussig cialis wir preise cialis tablets australia
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:09 ب.ظ

Regards. Terrific stuff.
where do you buy cialis cialis australia org cialis side effects dangers cialis rezeptfrei sterreich cialis herbs tadalafilo cialis 30 day sample prix cialis once a da cialis generic availability buy cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:31 ق.ظ

You suggested that really well!
cialis for daily use effetti del cialis cialis great britain cialis tablets australia cialis online holland non 5 mg cialis generici look here cialis order on line buying cialis overnight cheap cialis venta de cialis canada
دوشنبه 13 شهریور 1396 11:19 ق.ظ
برادر عزیز از روستای امام قیس و اهالی گندمان شما باید از طریق برگزاری همایش و پوشیدن لباس بختیاری و ارتباط با سایر طوایف بختیاری هویت خود را حفظ کنید
پنجشنبه 1 تیر 1396 06:54 ب.ظ
لطفا بقیه ی مقاله رو بزارین ممنون میشم
جمعه 11 دی 1394 04:41 ب.ظ
ما ساکن شهرک المهدی در دزفول و از ایل میوند طایفه ی عیسوند تیره ی مرادوند هستیم در ایل بختیاری بزرگان زیادی هست و بوده . یکی از کلانتران طایفه ی ما یعنی عیسوند کدخدا مشهدی امیر فرخی(مرادوند)بود. که واقعا مردی بزرگوار و کدخدامنش بودند.
ازدیگر کدخدایان این طایفه میشه به زنده یاد کدخدا مشهدی بارانی فرخی برادر کدخدا مشهدی امیر و زنده یاد کدخدا محمد نصیر اشاره کرد.
(روحشان شاد یادشان گرامی باد)
پنجشنبه 10 دی 1394 06:23 ب.ظ
درود بر ایل بختیاری من از طایفه ی میوند هستم و عاشق ایل خودم بختیاری هستم.
پنجشنبه 16 بهمن 1393 02:26 ب.ظ
سلام.من یکی از ساکنین روستای امام قیس هستم و از طایفه بابادی.خیلی خیلی ممنون که این مطلب رو نوشتین.خوشحال میشیم بازم از این مطالب بنویسین چون هوویت لری ما در مجاورت فارس زبان ها در حال اضمحلاله متاسفانه.ممنون میشیم اگه کمکمون کنید.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر